U bent hier

Over LETS

Hoe werkt LETS?

lokaal : de leden wonen voornamelijk binnen dezelfde gemeente of regio

 

netwerk : het is een verzameling van personen die lid zijn van de LETS-groep

 

ruil : alles kan geruild worden, maar het gaat voornamelijk om diensten

 

multilateraal : 'ik doe iets voor jou, jij doet iets voor een ander, en een ander doet ooit wel eens iets voor mij'

 

leden : dit kunnen zowel personen, families als een organisatie zijn

 

Het LETS- systeem is automatisch een gesloten systeem. Enkel de LETS-leden hebben afgesproken om met elkaar te handelen en de transacties te waarderen met LETS-eenheden. Mensen buiten het systeem zullen deze afspraken niet erkennen. Voor hen hebben LETS-eenheden geen waarde. Ze zullen ze niet accepteren en zullen dus niet direkt vragen om op die manier te handelen.

 

LETS-leden ruilen onderling hun aanbiedingen en vragen uit.De LETS-groep organiseert enkel het kader waarbinnen het ruilen zich kan ontplooien. Elk lid kan zijn eigen vraag en aanbod publiceren op de LETS-C website (spreek uit als Let's see, laat ons een kijkje nemen ).

Als lid van een LETS-groep ga je eerst nadenken over je aanbiedingen en vragen.  Na het betalen van het jaarlijks lidgeld krijg je een LETS-C inlog en wachtwoord. Vanaf dat moment kan je 'letsen' of concreet, kan je je diensten aanbieden en van andere diensten gebruik maken. Afspraken over uitwisselingen van diensten of produkten maken de LETS-leden onderling. Waarderen van de transactie gebeurt ook via de LETS-C website . Het netto-resultaat van alle verrichtingen is steeds nul. Alles wat op een rekening wordt bijgeteld, gaat er immers op een andere rekening af. Binnen een LETS-groep zijn er dus evenveel schulden als tegoeden.

 

Deelnemers hoeven niet bang te zijn 'schulden' te maken in een LETS-systeem

Zo'n tekort is immers niets anders dan de belofte in een later stadium zelf iets te doen voor een ander LETS-lid. Meer nog: aangezien er steeds evenveel positieve als negatieve saldi zijn, is het noodzakelijk dat er mensen onder nul gaan.

Wel moet je erop letten dat mensen niet te ver onder of boven nul komen te staan, want dan kan het ruilverkeer stagneren. Door bijvoorbeeld de te hoge en te lage standen te publiceren, worden mensen gestimuleerd om zo dicht mogelijk in de buurt van het nulsaldo te blijven.
LETS-eenheden waarderen vooral de hoeveelheid energie die er in een produkt of dienst is geïnvesteerd. Je creëert in feite zelf deze waarde op het moment dat iemand een produkt of dienst van je afneemt. Na de transactie ben je in het bezit van eenheden die vertegenwoordigen hoeveel tijd, energie of waarde je hebt geïnvesteerd. Tegelijk heeft de persoon die je product of dienst heeft afgenomen, een verplichting aan het geheel om een evenredig aantal eenheden terug te investeren in het systeem. Je maakt uiteraard wel zelf uit met wie je uitwisselt en wat je dan effectief doet.

LETS-groepen bepalen in grote mate zelf hun eigenheid. Die eigenheid hangt af van de aanbiedingen en achtergronden van haar leden. Hoewel veel LETS-groepen grondig van elkaar kunnen verschillen hebben bijna alle groepen een aantal overeenkomsten;

• ze kennen een naam en een waarde toe aan hun lokale (intrestloze) ruileenheden ---> "ietsjes"
• ze bakenen hun ruilgebied af
• ze stellen interne regels en limieten op
• ze maken een lijst van vraag en aanbod